informatie

De zorg van De Dagelijkse Praktijk gaat onveranderd door (21-12-20).

Ergotherapie valt onder de categorie ‘beroepen in de zorg’ en gaat in tegenstelling tot de categorie ‘contactberoepen’ onveranderd door. Vanzelfsprekend volgens de geldende richtlijnen. Per afspraak wordt bepaald welk type afspraak verstandig is (praktijk, huisbezoek, bellen of beeldbellen).