Vergoeding

Vergoeding uit basisverzekering.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Houdt er rekening mee dat het van het eigen risico af gaat. Op deze website is meer informatie te vinden over vergoedingen uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

De Dagelijkse Praktijk heeft een contract met alle verzekeraars.