Algemene voorwaarden

onderdeel sounder sleep training

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wil De Dagelijkse Praktijk u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

Onderstaande algemene voorwaarden gelden in geval de sounder sleep training geen onderdeel is van paramedische behandeling.

Aansprakelijkheid
 • De Dagelijkse Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen. Laat om die reden kostbaarheden thuis.
 • De Dagelijkse Praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan de locatie of eigendommen van de verhuurder.
 • De Dagelijkse Praktijk is niet aansprakelijk voor uitblijven van objectieve of subjectieve veranderingen in het slapen. Het doel van de cursus is het binnen de eigen regie brengen van de omgang met de slaapproblemen. Gegarandeerde beïnvloeding van het slaappatroon valt niet binnen de controle van de trainer. Dit betekent dat de client voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de training (positief dan wel negatief) zelf verantwoordelijk is.
Betaling en betaalwijze
 • Betaling van de factuur dient plaats te vinden per bankoverschrijving.
 • Betaling van de factuur dient plaats te vinden voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 • De uiterste betaaldatum staat vermeld op de factuur.
 • Bij achterwege blijven van betaling wordt deelname van de cursist (in overleg tussen trainer en cursist) uitgesteld of geannuleerd.
Annulering
Annulering door cursist
 • Door de betaling van de factuur spreekt de cursist de intentie uit tot deelname aan het volledige cursusprogramma van 4 sessies. Is het cursusprogramma door het deelnemen aan de eerste sessie gestart, dan kan De Dagelijkse Praktijk geen restitutie verlenen voor de overige sessies in het geval de cursist van verdere deelname af ziet, of af moet zien.
 • Het inhalen van door ziekte of overmacht gemiste sessies in een volgende cursusgroep kan alleen in overleg met de trainer. Besluit tot deelname in een volgende cursusgroep valt binnen de professionele inschatting van de trainer.
 • Afmeldingen dienen 24 uur van te voren plaats te vinden en kunnen uitsluitend via mail gedaan worden.
Annulering door trainer
 • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3 deelnemers) zal de training komen te vervallen.
 • In overleg met de trainer neemt u deel aan een volgende training of wordt het cursusgeld geretourneerd.
Privacy
 • De Dagelijkse Praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 • De Dagelijkse Praktijk legt alleen medische gegevens vast indien relevant voor deelname aan de training. De formulering op het intake-formulier vindt plaats in algemene bewoordingen en wordt tijdens het kennismakingsgesprek ter goedkeuring aan u voorgelegd.
 • De Dagelijkse Praktijk bewaart digitaal persoonsgegevens in de vorm van een deelnemers-overzicht en de door de cursist goedgekeurde intake-formulieren. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.
 • Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor reclame.
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor mailings indien de cursist daar toestemming voor geeft tijdens het kennismakingsgesprek of na afloop van de training.
  Deze mailings betreffen alleen terugkomdagen of vervolgtrainingen.
 • De Dagelijkse Praktijk gebruikt geen beeldmateriaal zonder toestemming van betrokken cursisten.
Klachten
 • Is er een klacht of opmerking over de De Dagelijkse Praktijk? Maak dit zo snel mogelijk kenbaar bij de trainer zodat de kwaliteit van de training en begeleiding zo snel mogelijk verbeterd kan worden.
Contact
 • De Dagelijkse Praktijk heeft geen secretariaat. Om verstoring van trainingen en cliëntencontact te beperken verloopt contact via e-mail, of telefonisch op woensdag, vrijdag en zaterdag.