Het belang van slaap

Het natuurlijke verloop van slaap staat onder invloed van diverse factoren.

Zo kunnen bijvoorbeeld ervaren stress, zorgen, pijn, een verstoord dag- en nachtritme of een verstoorde balans in inspanning en ontspanning onbewust bijdragen aan een verstoorde nachtrust.

Ook ziektes, aandoeningen en onze psychische gesteldheid kunnen de slaap beinvloeden. Zo is het niet ongebruikelijk wanneer mensen gedurende een drukke of stressvolle periode in het leven slechter slapen.

Nachtrust is om verschillende redenen van groot belang. Het lijf en het brein gebruiken de slaap voor diverse herstelprocessen. Een verstoorde nachtrust heeft daarom grote impact op ons welzijn, onze stemming en incasseringsvermogen maar onbewust ook op hersenprocessen en onze biologische en hormonale huishouding.

Het ervaren van slaapproblemen (om wat voor reden dan ook) zoals moeite met inslapen, moeite met doorslapen of onverkwikt wakker worden roept naast bovenstaande gevolgen vaak gevoelens van frustratie en onmacht op. Gedachtes als ‘dit kan ik niet gebruiken’,  ‘ zo houd ik mijn dag niet vol’, ‘ik zal wel weer vanaf 4 uur wakker liggen’ en ‘ik heb werkelijk geen oog dicht gedaan’ zijn uit zichzelf al rustverstorende en wakkermakende gedachtes.

Rituelen rondom het slapen en gedachtes en oordeel over het slapen kunnen daarmee ongemerkt van invloed worden op de kwaliteit en duur van het slapen. Het slapen is daarmee behalve een slaaptekort ook nog eens een slaapprobleem geworden.

Omdat we een derde van ons hele leven aan slaap besteden lijkt het belangrijk en fijn om te beschikken over technieken om het slapen aangenamer te maken en/of te verbeteren

Lees verder: toepassing los van nachtrust