Psychosomatische Ergotherapie

De Dagelijkse Praktijk staat met beide benen in het leven.

Mensen zijn over het algemeen erg veerkrachtig en creatief in het omgaan met veranderende omstandigheden. Van opstaan tot naar bed gaan moeten we tenslotte het hoofd bieden aan tal van problemen en uitdagingen in een samenleving die steeds complexer wordt.

Wanneer we geconfronteerd worden met ziekte, een aandoening of stress kan onze veerkracht en oplossend vermogen onder druk komen te staan, zeker wanneer we pijn ervaren of een tekort aan energie. De situatie kan er om vragen dat we ons leven moeten bijstellen en andere keuzes moeten maken in onze bezigheden en tijd- en energiebesteding. 

De ergotherapeut ondersteunt en adviseert om zingevende bezigheden opnieuw op te pakken, op te bouwen of af te stemmen op de mogelijkheden. Dit kan gaan om bezigheden als:

  • zelfverzorging
  • kinderverzorging
  • wonen
  • vervoer
  • werk of studie
  • vrije tijdbesteding
  • sociale contacten

De psychosomatisch werkende ergotherapeut is gespecialiseerd in ondersteuning bij belemmeringen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van chronische pijn- en vermoeidheidsklachten en/of stressgerelateerde klachten of wanneer herstel of omgang met de aandoening wordt bemoeilijkt door complicerende omstandigheden.