Aangesloten bij


Kwaliteitsregister Paramedici
Martine Stroes, geregistreerd onder nummer: 699.015.132.90Klachtenloket Paramedici
www.klachtenloketparamedici.nlBeroepsvereniging Ergotherapie Nederland
www.ergotherapie.nlKamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer: 667.156.87