informatie

Coronavirus

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus geldt ook voor De Dagelijkse Praktijk de richtlijn van het RIVM. De ontwikkelingen zullen dagelijks gevolgd worden.
Zodra de therapeut of client verschijnselen vertoont komt de afspraak vanzelfsprekend te vervallen. Bij twijfel of in geval van kwetsbaarheid van de client wordt overlegd met de therapeut. Indien mogelijk vindt de afspraak telefonisch of middels videobellen plaats. Bij annuleren van de afspraak binnen 24 uur wordt geen no showbedrag in rekening gebracht.