Kwaliteitsvragenlijst ergotherapie

Link naar kwaliteitsvragenlijst ergotherapie van De Dagelijkse Praktijk.

Introductie

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met De Dagelijkse Praktijk voor psychosomatische ergotherapie. De vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de ergotherapie te meten zoals deze door cliënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van cliënten. Ik stel het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 10 minuten. U vult de gegevens anoniem in.

Wat wordt er met deze informatie gedaan

Het is voor mij als ergotherapeut en de praktijk belangrijk te weten hoe clienten de zorg hebben ervaren. Met de resultaten kan De Dagelijkse Praktijk voor psychosomatische ergotherapie de kwaliteit van zorg verbeteren.

Vrijwillige deelname

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die u krijgt.

Instructies voor het invullen van deze vragenlijst

Klik hier, of bovenaan deze pagina op de link ‘kwaliteitsvragenlijst ergotherapie’. U vult de 17 vragen in en drukt op verwerken. De vragen met een * zijn verplicht. Bij sommige vragen kunt u een toelichting geven.
Hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst en hebt u hierbij hulp nodig, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan familie of een naaste. De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die in behandeling is geweest. Geef daarom de vragenlijst niet aan iemand anders door. Wilt u alstublieft géén vragen overslaan. Kies het antwoord dat het beste bij u past. Soms is een vraag niet op u van toepassing of misschien weet u soms een antwoord niet. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’.

Algemene informatie

Deze vragenlijst is bedoeld voor afname bij cliënten van 16 jaar en ouder die in de afgelopen 60 dagen werden behandeld door een ergotherapeut en minimaal 2 behandelingen hebben gehad.

De vragenlijst is gebaseerd op de inbreng van cliënten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten op andere PREM-vragenlijsten en de Nelson Beattie Tevredenheidsvragenlijst.

Aan de totstandkoming van deze vragenlijst hebben de volgende partijen bijgedragen: Zorgverzekeraars Nederland, NIVEL, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Patiëntenfederatie Nederland, het Keurmerk Fysiotherapie, experts vanuit fysiotherapie praktijken.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vragenlijst PREM (Patiënt Reported Experience Measures) Paramedische zorg
(versie 3.0 januari 2020)