Vergoeding

Vergoeding uit basisverzekering.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Houdt er rekening mee dat er aanspraak gemaakt zal worden op uw jaarlijks (verplicht) eigen risico. Op deze website is meer informatie te vinden over vergoedingen uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Wanneer uw zorgverzekering de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) heeft opgenomen kunt u zich direct melden zonder tussenkomst van de huisarts.

De Dagelijkse Praktijk heeft per 01-01-2021 een contract met alle verzekeraars.